Δασολογικές και Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες - ForestPlan

Εξειδικευόμαστε στη σύνταξη δασικών, φυτοτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών

Οι βασικές μας αρχές

Το Όραμα μας

Η συνεργασία ανθρώπου και φύσης για την ευημερία και ανάπτυξη όλων.

Η Αποστολή μας

Η παροχή ποιοτικών προϊόντων στις Δασολογικές και Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, που βοηθούν τους πελάτες μας να εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους, πετυχαίνοντας τους στόχους τους, σεβόμενοι το περιβάλλον.

2111822966

ForestPlan
Δασολογικές και Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

Παροχή εξειδικευμένων λύσεων

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μια σειράς μελετών (Δασολογικές και Περιβαλλοντικές) που απαιτούν την συνεισφορά δασολόγου ή περιβαλλοντολόγου

Εργαλεία

Χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα διαθέσιμα εργαλεία για την επίλυση των προβλημάτων

Συνεργασίες

Αποσκοπούμε στη δημιουργία διεπιστημονικών δικτύων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα περιβάλλοντος

Ανάλυση Θεμάτων

Με την σε βάθος ανάλυση μπορούμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές και ολοκληρωμένες λύσεις

Χρονοδιαγράμματα

Η αυστηρή τήρηση των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί βασικό στοιχείο της εργασίας μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ρωτήστε μας για κάθε δασολογικό ή περιβαλλοντικό θέμα

Ενδεικτικές μελέτες

Παρουσιάζονται ορισμένες ενδεικτικές μελέτες που υλοποιήσαμε ως ανάδοχοι ή ως μέλος ευρύτερης Ομάδας Μελέτης

01.

Συμμετοχή στην Κατάρτιση και επικαιροποίηση Δασικών χαρτών των περιφερειακών ενοτήτων Βοιωτίας και Φωκίδας

02.

Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης «Αντιπυρικό Σχέδιο Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Περιοχής Δασαρχείου Λίμνης»

03.

Μελέτη κατασκευής, σήμανσης και ανάδειξης περιηγητικών διαδρομών του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου

Στελεχιακό δυναμικό

Την εταιρεία ForestPlan Environmental Consulting συστήσαν δυο δασολόγοι, ο Γρηγόρης Βασιλόπουλος και ο Γιώργος Σουρβάς, με πολυετή εμπειρία τόσο στο δημόσιο αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.

Γρηγόρης Βασιλόπουλος

Βασιλόπουλος Γρηγόρης

Ομόρρυθμος εταίρος / Διαχειριστής

Γιώργος Σουρβάς

Σουρβάς Γιώργος

Ομόρρυθμος εταίρος / Διαχειριστής