ΠΑΑ 2014-2020: Γρίφος οι επενδύσεις σε δασικές περιοχές

Μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες του ΠΑΑ 2014-2020 αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα δασικά μέτρα, και είναι θέμα χρόνου πλέον να αποδειχθεί εάν θα ακολουθηθεί ο προγραμματισμός που προέβλεπε την ενεργοποίησή τους

Μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες του ΠΑΑ 2014-2020 αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα δασικά μέτρα, και είναι θέμα χρόνου πλέον να αποδειχθεί εάν θα ακολουθηθεί ο προγραμματισμός που προέβλεπε την ενεργοποίησή τους –με την έκδοση των προσκλήσεων– από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ή οι νέες ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ και κυρίως του ΥΠΕΝ, μια και του έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα, θα επανεξετάσουν τις ήδη δρομολογημένες διαδικασίες.

Πρόκειται για τα τέσσερα υπομέτρα του Μέτρου 8 του προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020, τα οποία χωρίζονται ουσιαστικά σε δύο κατηγορίες:

✱ στην πρόληψη – αποκατάσταση ζημιών στα δάση και

✱ στη δάσωση των γεωργικών γαιών – αγροδασοπονία.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα υπομέτρα 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και 8.4:  «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», με την επιδότηση να μπορεί να ανέλθει έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Ήδη υπεγράφησαν και πήραν ΦΕΚ οι ρυθμίσεις που αφορούν τα υπομέτρα, με λίγα λόγια το θεσμικό τους πλαίσιο, και βάσει του τότε προγραμματισμού η έκδοση των σχετικών προσκλήσεων των δικαιούχων αναμενόταν στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, δικαιούχοι των δύο υπομέτρων είναι οι εξής:

Δημόσιο (με την ευρεία έννοια), δηλαδή δασικές υπηρεσίες, δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους, καθώς και περιφέρειες. κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους.

Ιδιώτες, κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους.

Επιλέξιμες δαπάνες

Πιο αναλυτικά, στο Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνονται δράσεις που σχετίζονται με πρόληψη από πυρκαγιές, παθογόνους οργανισμούς και χειμάρρους, όπως:

✱ Έργα κατασκευής και συντήρησης προστατευτικών υποδομών (δασικά μονοπάτια, σημεία υδροδότησης, αντιπυρικές λωρίδες).

✱ Προληπτικοί δασοκομικοί χειρισμοί (βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας, καθαρισμοί βλάστησης, εμπλουτισμός με δασικά είδη λιγότερο εύφλεκτα).

✱ Εγκατάσταση και βελτίωση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών (παρατηρητήρια, συστήματα ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνίες).

✱ Εγκατάσταση και βελτίωση συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης παθογόνων οργανισμών.

✱ Ειδικοί δασοκομικοί χειρισμοί για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών (κοπή, καύση, απομάκρυνση δένδρων κ.ά.)

✱ Κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών.

Στο υπομέτρο 8.4, επιλέξιμες δαπάνες είναι:

✱ Απομάκρυνση καμένων κορμών.

✱ Έργα αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού

✱ Κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων.

✱ Έργα αποκατάστασης άλλων επενδύσεων και υποδομών (υποδομές ορεινών υδρονομικών έργων που καταστράφηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.).

Επενδυτικά σχέδια

Στην άλλη κατηγορία περιλαμβάνονται τα υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 8.1: «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων» και 8.2: «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα».

Ήδη είχε ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου να εκδοθούν η ΚΥΑ και η ΥΑ με τις οποίες θα θεσμοθετηθεί το ακριβές πλαίσιο για την εφαρμογή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των δύο υπομέτρων.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του υπομέτρου 8.1 θα καλύπτεται το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης της δασικής φυτείας, καθώς και η ετήσια πριμοδότηση ως αντιστάθμισμα της απώλειας γεωργικού εισοδήματος, ενώ μέσω του 8.2 θα καλύπτεται το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των γεωργοδασοκομικών συστημάτων. Σε επικοινωνία που είχε τότε η «ΥΧ» με το ΥΠΕΝ, είχε επισημανθεί ότι στόχος ήταν το θεσμικό πλαίσιο να είναι έτοιμο πριν από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, προκειμένου οι προσκλήσεις να τρέξουν κι εκείνες από τον Σεπτέμβριο.

Με δεδομένο ότι οι ΚΥΑ δεν υπεγράφησαν, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί αναμένουν τις εξελίξεις. Πάντως, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει τονιστεί, τουλάχιστον από την πλευρά της σημερινής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, ότι το Μέτρο 8 βρίσκεται στις προτεραιότητές της.

ΠΗΓΗ: Ύπαιθρος Χώρα

Αν σας άρεσε μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα