Λίγα λόγια για εμάς

Ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ForestPlan Environmental Consulting

ForestPlan

Η εταιρεία

Την εταιρεία ForestPlan Environmental Consulting συστήσαν δυο δασολόγοι, ο Γρηγόρης Βασιλόπουλος και ο Γιώργος Σουρβάς, με πολυετή εμπειρία τόσο στο δημόσιο αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143605801000) και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών (Αρ. Μητρώου 910), διαθέτοντας μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες 24Γ (Δασικές Μελέτες), 25Α (Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου) και 27Β (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

Τι προσφέρουμε

Θεωρούμε πως η έγκαιρη παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πελατών μας, πρέπει να αποτελεί δέσμευση και καθημερινή επιδίωξη μας

Πολιτική Ποιότητας

Κάθε συναλλασσόμενος με την εταιρεία, είτε αυτός είναι Δημόσιος ή Ιδιωτικός Φορέας, είτε απλός ιδιώτης θα πρέπει να γνωρίζει πως οι βασικές προτεραιότητες μας είναι:

Εξοπλισμός

Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ολοκλήρωση των εργασιών που αναλαμβάνουμε

Συμμετοχή σε επιστημονικούς & Επαγγελματικούς φορείς

Τα στελέχη της εταιρείας είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς φορείς δασολογικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος

Η ομάδα μας

Ορισμένες βασικές πληροφορίες  για τους ανθρώπους πίσω από την εταιρεία μας

Γρηγόρης Βασιλόπουλος

Γρηγόρης Βασιλόπουλος

Ο Γρηγόρης Βασιλόπουλος γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1979. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Βιολογία.

Από το 2007, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Από το 2008, απασχολήθηκε σε μεγάλη εταιρεία μελετών, με συμμετοχή στο εταιρικό μελετητικό πτυχίο. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης αυτής συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης μεγάλου αριθμού μελετών, συναφών με τα αντικείμενα των σπουδών του.

Μέσω της συμμετοχής του στη συν-δημιουργία της Εταιρείας Συμβούλων Περιβάλλοντος ForestPlan Environmental Conulting θέτει ως πρωταρχικό στόχο την προώθηση της αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης.

Γιώργος Σουρβάς

Γιώργος Σουρβάς

Ο Γιώργος Σουρβάς γεννήθηκε στην Καβάλα το 1978. Είναι Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γεωπληροφορική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Από το 2004 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Μετά την πολυετή εμπειρία του, που προέκυψε από τη συνεργασία του με διάφορες εταιρείες και υπηρεσίες του κλάδου, αποφάσισε να συν-δημιουργήσει την Εταιρεία Συμβούλων Περιβάλλοντος ForestPlan Environmental Consulting.

Κάθε στόχος που βάζει, αποτελεί γι’ αυτόν δέσμευση. Θεωρεί εφικτή και επιβεβλημένη τη συνύπαρξη ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος

Μέσα από τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσπαθούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα