Τελευταία νέα

Τα τελευταία νέα δασολογικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

ΙΟΛΑΟΣ

Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ

Το Νοέμβριο 2019 επικαιροποιήθηκε (4η  Έκδοση) το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα »