Ε: Τι ισχύει για το κλάδεμα και την κοπή ενός δένδρου;

Μεγάλο προβληματισμό προκαλούν ακόμα και σήμερα, οι ποιο απλές δουλειές που πρέπει να κάνει ένας πολίτης σε σχέση με την ιδιοκτησία του όπως το να κόψει ή να κλαδέψει ένα δένδρο. Πρέπει να πάρει άδεια από κάπου και από πού; Μπορεί να το κάνει ο ίδιος ή να αιτηθεί να το κάνει κάποια δημόσια υπηρεσία;

Απάντηση

Μεγάλο προβληματισμό προκαλούν ακόμα και σήμερα, οι ποιο απλές δουλειές που πρέπει να κάνει ένας πολίτης σε σχέση με την ιδιοκτησία του όπως το να κόψει ή να κλαδέψει ένα δένδρο. Πρέπει να πάρει άδεια από κάπου και από πού; Μπορεί να το κάνει ο ίδιος ή να αιτηθεί να το κάνει κάποια δημόσια υπηρεσία; Πόσος χρόνος χρειάζεται; Είναι δωρεάν ή θα πρέπει να πληρώσει; Με τους καθαρισμούς των οικοπέδων τι ισχύει;

Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η διαδικασία είναι διαφορετική.

1. Κλάδεμα Δέντρου

Στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί απλώς να κλαδέψει ένα δένδρο εντός της ιδιοκτησία του, σε περιοχή που δεν έχει χαρακτηριστεί ως δασική τότε δεν χρειάζεται κάποια άδεια.

2. Κοπή δέντρου

Ωστόσο αν επιθυμεί να κόψει εντελώς το δένδρο και αυτό βρίσκεται εντός του οικοπέδου του, σε εντός σχεδίου περιοχή, τότε ο ιδιώτης πρέπει να εκδώσει «έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας» από την πολεοδομία με αίτηση που θα συντάξει υποχρεωτικά μηχανικός.

Αν η κοπή υλοποιείται για οικοδομικές εργασίες όπως η ανέγερσης μιας οικίας, τότε πρέπει να συμπεριληφθεί στην οικοδομική άδεια.

Στην περίπτωση που το δένδρο βρίσκεται εντός οικοπέδου σε εκτός σχεδίου ή δασική περιοχή, τότε χρειάζεται άδεια από το οικείο δασαρχείο.

Πιο δύσκολα είναι τα πράγματα αν υπάρχει κάποιο επικίνδυνο δένδρο που πρέπει να κοπεί και αυτό βρίσκεται έξω από το οικόπεδο του ιδιώτη που θέλει να το κόψει.

  • Αν εντοπίζεται σε γειτονικό οικόπεδο, τότε χρειάζεται φυσικά η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του.
  • Αν εντοπίζεται σε πεζοδρόμιο ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο, πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Πρασίνου του οικείου Δήμου. Εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση από τον Δήμο, συντάσσεται τοπογραφικό ή οδοιπορικό σκαρίφημα το οποίο μαζί με την βεβαίωση του Δήμου κατατίθενται στην πολεοδομία ώστε να εκδοθεί η «έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας».
  • Αν το δένδρο βρίσκεται σε άλσος ή πάρκο τότε ο ιδιώτης πρέπει πάλι να απευθυνθεί στον Δήμο και αυτός στη συνέχεια να κάνει αίτημα στο Δασαρχείο.

3. Καθαρισμός οικοπέδων

Σχετικά με το καθαρισμό οικοπέδων ισχύουν οι σχετικές Διατάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις οποίες:

Με τις διατάξεις της παρούσας εξειδικεύονται τα οριζόμενα στην υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 266 του ν. 5037/2023 (Α’ 78), αναφορικά με τη μέριμνα των Δήμων σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών, μισθωτών και υπομισθωτών(α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, (β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, (γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. “(α)” και “(β)” του παρόντος άρθρου και (δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της

Άρθρο 1Υ.Α. 18851 οικ.Φ.700.20/2023 – ΦΕΚ 2549/Β/19-4-2023

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
  • Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Είναι σημαντικό να ενημερωθεί κανείς για τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να ακολουθήσει τα απαιτούμενα βήματα ώστε να αποφύγει πιθανές κυρώσεις και πρόσθετα έξοδα.

Αν σας άρεσε μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα