Ε: Γιατί χρειαζόμαστε τα πουλιά;

Απάντηση:

Τα πουλιά είναι σημαντικά για πολλούς λόγους και παίζουν ζωτικό ρόλο στο οικοσύστημα και την ανθρώπινη κοινωνία.

Ας δούμε τους οκτώ σημαντικότερους λόγους  για τους οποίους χρειαζόμαστε τα πουλιά στη ζωή μας:

1. Έλεγχος των πληθυσμών των εντόμων:

Σε παγκόσμια κλίμακα, τα πουλιά καταναλώνουν περίπου 400-500 εκατομμύρια τόνους εντόμων το έτος. Τα πουλιά συμβάλλουν στον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων καθώς τρέφονται με αυτά. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της χρήσης παρασιτοκτόνων και εντομοκτόνων ουσιών στη γεωργία και σε άλλους τομείς.

Η φυσικά ελεγχόμενη διαχείριση των εντόμων από τα πουλιά έχει οικονομικά οφέλη, καθώς μειώνει την ανάγκη για τη χρήση χημικών ουσιών.

Επιπλέον, η αποφυγή υπερβολικής χρήσης παρασιτοκτόνων μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2. Διασπορά σπόρων:

Τα πουλιά συμβάλλουν στη διασπορά των σπόρων των φυτών μέσω των περιττωμάτων τους.

Καθώς τρέφονται με φρούτα ή σπόρους, αυτοί οι σπόροι διέρχονται μέσα από το πεπτικό τους σύστημα και εκκρίνονται με τα περιττώματα τους σε διάφορες τοποθεσίες. Με τον τρόπο αυτό, οι σπόροι μεταφέρονται σε μακρινές αποστάσεις από το μητρικό φυτό. Αυτός ο τρόπος διασποράς βοηθά στον πολλαπλασιασμό των φυτών και στη δημιουργία νέων πληθυσμών.

Επιπλέον, τα περιττώματα των πουλιών είναι πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και μπορούν να λειτουργήσουν ως άριστο λίπασμα για πολλές καλλιέργειες. Η κοπριά των πουλιών περιέχει θρεπτικά συστατικά όπως αζωτούχες ενώσεις και φωσφόρο, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της γονιμότητας του εδάφους και στην ανάπτυξη των φυτών.

Έτσι, η διασπορά των σπόρων και η προσφορά θρεπτικών στοιχείων μέσω των περιττωμάτων τους καθιστούν τα πουλιά σημαντικούς παράγοντες στην αειφόρο οικολογική ισορροπία του οικοσυστήματος.

3. Συμβάλουν στην επικονίαση φυτών:

Τα πουλιά, όπως το κολυμπρί, συμβάλλουν στην επικονίαση των φυτών. Αυτά, αναζητώντας νέκταρ σε χιλιάδες άνθη βοηθούν στη μεταφορά της γύρης από φυτό σε φυτό. Η ορνιθοφυλία ή η επικονίαση των φυτών από τα πουλιά είναι η διαδικασία της επικονίασης των ανθισμένων φυτών από τα πουλιά. Αυτή η σχέση, που πολλές φορές αποτελεί αποτέλεσμα συνεξέλιξης είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, ιδιαίτερα στις τροπικές περιοχές, την Νότια Αφρική και ορισμένα νησιωτικά αρχιπέλαγα. Αυτή η συμμετοχή περιλαμβάνει αρκετές χαρακτηριστικές προσαρμογές των φυτών που σχηματίζουν ένα “σύνδρομο επικονίασης”. Τα φυτά συνήθως έχουν πολύχρωμα, συχνά κόκκινα άνθη με μακριές σωληνοειδείς δομές που περιέχουν άφθονο νέκταρ και μακριούς στήμονες ώστε να εξασφαλίζουν την επαφή με το επικονιαστή.

4. Εμπνέουν την επιστήμη:

Η μελέτη της μορφολογίας των πουλιών έχει δώσει πολλές φορές λύσεις σε προβλήματα αεροναυπηγικής.  Η εξέλιξη και η προσαρμογή των πουλιών στην πτήση έχει εμπνεύσει την αεροναυπηγική στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των αεροσκαφών.

Επίσης, οι πουλιά έχουν εξελιχθεί για να έχουν ελαφριά και ανθεκτικά φτερά. Αυτή η παρατήρηση έχει εμπνεύσει την ανάπτυξη νέων υλικών, όπως ελαφριά κράματα μετάλλων και ενισχυμένα πολυμερή, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αεροσκαφών, αυτοκινήτων και άλλων μηχανικών εφαρμογών.

5. Αύξηση της βιοποικιλότητας:

Τα πουλιά συμβάλουν στην αύξηση της βιοποικιλότητας και κατά συνέπεια της σταθερότητας των οικοσυστημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται διότι αυξάνεται η ανθεκτικότητα του σε απειλές.

Η παρουσία αυξημένης ποικιλίας ειδών πουλιών και άλλων οργανισμών σημαίνει ότι το οικοσύστημα έχει περισσότερες πιθανότητες να αντιδράσει και να προσαρμοστεί σε αλλαγές στις συνθήκες, όπως κλιματικές μεταβολές ή εισροή νέων ειδών.

6. Αισθητική και ομορφιά:

Η συντροφιά των πουλιών προσφέρει ευχαρίστηση σε εκατομμύρια ανθρώπων, σε όλες τις χώρες του πλανήτη.

Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι ο ήχος του κελαηδήματος των πουλιών μειώνει το άγχος και την ένταση.

Ο ορνιθοτουρισμός αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο τομέα του τουρισμού που εστιάζει στην παρατήρηση και την απόλαυση των πουλιών. Αυτός ο τομέας έχει γνωρίσει αυξημένο ενδιαφέρον, ιδίως από τους τουρίστες υψηλού εισοδήματος, που είναι πρόθυμοι να αποδεσμεύσουν χρόνο και πόρους για να απολαύσουν τη φύση και να εμβαθύνουν στη γνώση των πουλιών.

7. Καθαριστές της φύσης:

Τα πτωματοφάγα πουλιά όπως ο ασπροπάρης θεωρούνται οι φυσικοί καθαριστές της φύσης.

Καταναλώνοντας τα νεκρά ζώα αποτρέπουν τη εξάπλωση ασθενειών και μικροβίων. Επιπλέον, συμβάλουν στην ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών.

Χαρακτηριστική είναι επίσης η συμβιωτική σχέση καθαρισμού που έχουν πολλά πουλιά με άλλα θηλαστικά ζώα στα οποία προσφέρουν «υπηρεσίες περιποίησης και καθαρισμού»

8. Σύστημα συναγερμού σε περιβαλλοντικές και κλιματικές μεταβολές:

Λόγω της ευαισθησίας τους στις αλλαγές του περιβάλλοντος, τα πουλιά μπορούν να αντιληφθούν και να ανταποκριθούν σε μεταβολές που συμβαίνουν σε οικοσυστήματα και κλιματικά πρότυπα.

Ένας από τους τρόπους που τα πουλιά λειτουργούν ως σύστημα συναγερμού είναι μέσω της συμπεριφοράς της μετανάστευσης. Πολλά πουλιά μεταναστεύουν σε μεγάλες αποστάσεις κατά τη διάρκεια των εποχών, προσαρμόζοντας τη διαδρομή τους ανάλογα με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Αυτή η συμπεριφορά μετανάστευσης μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη για αλλαγές στο κλίμα και στη διαθεσιμότητα τροφής.

Επιπλέον, τα πουλιά επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η αλλαγή του επιπέδου της θάλασσας, η ερημοποίηση, η απώλεια ενδιαιτημάτων και η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Η παρατήρηση της μεταβολής των πληθυσμών και της συμπεριφοράς των πουλιών μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές μεταβολές που συμβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα.

Μπορούν να αντιληφθούν μικρές αλλαγές στις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως η αλλαγή της θερμοκρασίας, η διαθεσιμότητα τροφής και η παρουσία επικίνδυνων ουσιών.

Αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τον ρυθμό αναπαραγωγής, την επιβίωση και την κατανομή των πουλιών.

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι τα πουλιά είναι ένας σύμμαχος του ανθρώπου, τα οποία χρειάζεται για να μπορέσει να εξασφαλίσει και την δική του ύπαρξη.

Την επόμενη φορά που ακούσουμε ένα κελάηδημα, ίσως σκεφτούμε ότι πρόκειται για ένα κάλεσμα σε συνεργασία και αρμονική συμβίωση.

Αν σας άρεσε μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα